Tag Archives: Indisk trafik

På något sätt fungerar det.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Trafikregler i Indien

 1. Övertygelse om odödlighet är nödvändigt för alla väganvändare.
 2. Följande måste alltid ges företräde: Kor, elefanter, tunga lastbilar, bussar, officiella bilar, kameler, lätta lastbilar, bufflar, jeepar, oxkärror, privat bilar, motorcyklar, scootrar, motor rickshaws, grisar, cykel rickshaws, getter, cyklar (godslastade), cyklar (passagerarlastade), hundar och gående.
 3. Alla hjulfordon skall framföras i enlighet med regel: Att sakta in är en svaghet, att bromsa är ett misstag, att stanna är ett nederlag. (Detta är den indiska förarens mantra.)
 4. Användande av signalhornet (även känd som ljud-stötfångaren eller aural-amuletten):

  Regler för bilar:
  Korta signaler (angeläget) indikerar överlägsenhet, för att få bort hundar, rickshaws och fotgängare från färdvägen.

  Långa signaler (förtvivlat) betecknar en ödmjuk bön, till exempel till en mötande lastbil, ”Jag kör för snabbt för att kunna stanna, så om du inte väjer kommer vi båda att dö”. I extremfall kan detta kombineras med blinkande strålkastare (desperat).

  Med en enkel signal (tillfälligt) menas ”Jag har sett någon av Indiens 870 miljoner som jag kan känna igen”, ”Det är en fågel i vägen (vilken vid denna hastighet skulle kunna komma igenom min vindruta)” eller ”Jag har inte signalerat på flera minuter.”

  Regler för lastbilar och bussar:
  Alla signaler har samma betydelse: ”Jag har en vikt av ungefär 12,5 ton och har ingen avsikt att väja, även om jag kunde.” Denna signal kan användas i kombination med strålkastarna för att visa beslutsamhet.

 5. Allt användande av signalhornet skall utföras i sista möjliga ögonblick.
 6. Vid frånvaro av säkerhetsbälte (där så borde finnas), skall samtliga i fordonet bära lyckobringande amuletter. Dessa måste användas under hela resan.
 7. Förkörsrätt. Trafik från vänster har företräde. Så även trafik från höger, och även trafik i mitten.
 8. Utnyttjande av körfält. All indisk trafik ska hela tiden, oavsett körriktning, befinna sig så nära vägmitt som möjligt.
 9. Rondellkörning. I Indien finns inga rondeller. Om något ser ut som en rondell i en korsning, har den ingen funktion och alla skyltar härom skall ignoreras.
 10. Omkörning är obligatoriskt. Varje fordon i rörelse skall köra om alla andra fordon i rörelse, oavsett om den nyss kört om dig eller inte. Omkörning får bara ske när förehållanderna är lämpliga, såsom vid möten, i skarpa kurvor, i korsningar och i stadskärnor. Inte mer än två (2) tums avstånd mellan fordonen är tillåtet. Högst en (1) tum mot gående eller cyklister.
 11. Nirvana kan uppnås genom frontalkollision.
 12. Backning. Tillämpas inte i Indien eftersom inga fordon längre är utrustad med denna funktion.
 13. Guds 10:de reinkarnation var i form av en pansarvagn.

Lånat från yttermera.se.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Saker jag ser på väg till jobbet.

Bilar, bussar, små lastbilar. stora lastbilar, autorickshaws, motorcyklar (ibland med hela  familjer på), cyklar, handdrivna cyklar, mopeder, vespor, gångtrafikanter, odefinierade fordon, kor, hönor, hundar och getter. Regeln verkar vara ”kan du komma närmare så kom närmare”.

Jag ser också drivor av skräp, urinerande män, fallfärdiga byggnader,  tiggare, folk som sover på trottoarerna, och folk som vill sälja saker genom bilrutan.

Jag ser 7893652 skyltar. ingenstans finns det så många skyltar som i Indien. Vilka som är aktuella är omöjligt att avgöra.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized